Algemene voorwaarden & Licentie

Op alle rechtsbetrekkingen van Daisy Gilyamse Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

 

Bij openbaarmaking van fotowerk gemaakt door Daisy Gilyamse Photography dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Daisy Gilyamse Photography doen toekomen. Met andere woorden wil dit zeggen;  Neem voorafgaande aan de publicatie van de foto contact met me op. Breng mij direct op de hoogte en stuur mij een link en of een hard-copie van een publicatie.