Algemene voorwaarden & Licentie

Auteursrecht en licentie 

Goed geregeld voor jou en voor mij

Op alle foto’s die ik maak rust auteursrecht. Dat houdt in dat de foto’s mijn eigendom blijven. 

Je wilt de foto’s uiteraard kunnen gebruiken en daarom krijg je van mij een licentie voor het gebruik van jouw foto(‘s). Dat is gebruikelijk. Veel fotografen werken op die manier. 

Die licentie houdt in dat je de foto mag gebruiken volgens de afspraken die wij maken in die licentieverstrekking. 

Het komt er eigenlijk op neer dat als jij je foto’s op een voor de hand liggende manier gebruikt, dat onder de licentie zal vallen. Ga je er ineens veel grotere dingen mee doen dan zal je zelf ook al aanvoelen dat dat buiten de afspraken gaat. 

Een licentie wordt verstrekt aan de opdrachtgever. Derden mogen de foto’s gebruiken na overleg met mij. 

Meer over auteursrecht en licenties lees je op auteursrecht.nl

Op alle rechtsbetrekkingen van Daisy Gilyamse Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

 

Bij openbaarmaking van fotowerk gemaakt door Daisy Gilyamse Photography dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Daisy Gilyamse Photography doen toekomen. Met andere woorden wil dit zeggen;  Neem voorafgaande aan de publicatie van de foto contact met me op. Breng mij direct op de hoogte en stuur mij een link en of een hard-copie van een publicatie. Zo hebben we er beide iets aan :) 

To share = to care